Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Finanspolitiska råd i utlandet

Finanspolitiska råd i andra länder


Intresset för finanspolitiska råd har vuxit på senare år och i euroländerna upprättas nu oberoende finanspolitiska institutioner som ett led i den reformerade Stabilitets- och tillväxtpakten.

Finanspolitiska rådet deltar i ett nätverk för Independent Fiscal Institutions i EU. Information om nätverket och dess aktiviteter finns på nätverkets egen hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om finanspolitiska råd

OECD:s principer för oberoende finanspolitiska institutioner kan läsas här:

Principles of independent fiscal institutionsPDF

IMF:s översikt över finanspolitiska regler i olika länder kan laddas ner här:

Fiscal Rules Datasetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information finns i denna fallstudie av IMF:

Case studies of fiscal councils - functions and impactPDF

I följande OECD-artikel diskuteras hur finanspolitiska råd kan påverka finanspolitiken:

How can fiscal councils strengthen fiscal performance?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finanspolitiska rådets tidigare ordförande Lars Calmfors har tillsammans med George Kopits och Coen Teulings, dåvarande ordförande för Ungerns finanspolitiska råd respektive dåvarande chef för nederländska CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, skrivit följande artikel om vikten av oberoende finanspolitiska institutioner:

A new breed of fiscal watchdogsPDF

Lars Jonung, tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet, har tillsammans med Iain Begg och Michael G. Tutty utvärderat Irish Fiscal Advisor Council, som är Irlands motsvarighet till Finanspolitiska rådet. Utvärderingen finns att hämta här:

How is the Irish Fiscal Advisory Council Performing? An Independent Evaluation of the First Years of IFAClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster