Finanspolitiska rådet
.

Internationella bedömningar

Europeiska kommissionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillhandahåller kontinuerliga prognoser i serien Economic Forecasts. I serien Public Finances in EMU redovisas och diskuteras statliga finanser och finanspolitik.

OECDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Två gånger om året släpper OECD Economic Outlook som analyserar den ekonomiska utvecklingen i medlemsländerna, där bland andra Sverige ingår. En djupare undersökning av den svenska ekonomin görs ungefär vart annat år i serien Economic Survey of Sweden.

IMFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Släpper två gånger om året World Economic Outlook som sammanställer och analyserar läget i den internationella ekonomin. Årligen skickas en delegation till medlemsländer för att samla information som sedan sammanställs och kommenteras i något som kallas Article IV Consultations.