Finanspolitiska rådet
.

Svenskt material

Ekonomistyrningsverket (ESV)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.

Finansinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. FI:s uppdrag från allmänheten - riksdag och regering - är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. FI ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Konjunkturinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Konjunkturinstitutet, gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. KI analyserar den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och forskar inom områdena svensk ekonomi och miljöekonomi. KI är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Regeringskanslietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Regeringens grundläggande finanspolitiska dokument är Budgetpropositionen, som läggs i september och den Ekonomiska Vårpropositionen, som läggs i april. Under fliken Publikationer på deras hemsida kan du hitta propositionerna från och med 1997.

Riksdagens finansutskottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Finansutskottets årliga betänkande om Vårpropositionen, kallat Riktlinjer för den ekonomiska politiken, ger en bred bild av den svenska finanspolitiken. Intressant, utifrån Finanspolitiska rådets perspektiv, är den utfrågning som utskottet gör en dryg vecka efter att rådets rapport släppts. Den bifogas i betänkandena som en bilaga.

Riktlinjer för den ekonomiska politikenPDF

Riksrevisionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksrevisionen granskar kontinuerligt regeringens ekonomiska politik och dess redovisning. Bland annat följer Riksrevisionen upp hur det finanspolitiska ramverket tillämpas. Den har tidigare granskat regeringens redovisning av till exempel arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter och sambandet mellan utgiftstaket, överskottsmålet och skattepolitiken.

Sambandet mellan utgiftstaket, överskottsmålet och skattepolitikenPDF