Finanspolitiska rådet
.

Politisk överenskommelse om rådet

I september 2016 lämnade Överskottsmålskommittén (SOU 2016:67) sitt slutbetänkade till regeringen. Betänkandet innehöll en politisk överenskommelse mellan regeringspartierna och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Vänsterpartiet om ändringar i det finanspolitiska ramverket. Betänkandet gav också upphov till ändringar i Finanspolitiska rådets instruktion. Dessa ändringar beslutades i december 2017.

Politisk överenskommelsePDF
Regeringens pressmeddelandePDF

I april 2011 beslutade Alliansregeringen, efter en blocköverskridande överenskommelse med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, om en ny instruktion för Finanspolitiska rådet.

Regeringens pressmeddelandePDF