Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

Pressmeddelanden

2021-05-17 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2021PDF

2019-03-04 Finanspolitiska rådet Valberedningen föreslår nya ledamöterPDF

2018-03-22 Finanspolitiska rådet Rådet föreslår ny ledamotöppnas i nytt fönster

2017-02-20 Finanspolitiska rådet Rådet föreslår nya ledamöter

2016-12-06 Finanspolitiska rådet Remissyttrande - En översyn av överskottsmålet

2016-05-17 Finanspolitiska rådet Remissyttrande - Miljömålsberedningens delbetänkande

2016-05-16 Finanspolitiska rådet Svensk Finanspolitik 2016PDF

2016-03-31 Finanspolitiska rådet Remissyttrande - Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

2016-03-14 Finanspolitiska rådet Rådet föreslår nya ledamöter och ordförande

2015-05-12 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2015PDF

2015-02-12 Finanspolitiska rådet Rådet föreslår nya ledamöterPDF

2014-10-16 Finanspolitiska rådet Rådets syn på de offentliga finansernaPDF

2014-05-12 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2014PDF

2013-09-26 Finanspolitiska rådet Extern utvärdering av rådets arbetePDF

2013-06-13 Finanspolitiska rådet Ny ordförande och ny ledamotPDF

2013-05-15 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2013PDF

2012-05-14 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2012PDF

2011-05-16 Finanspolitiska rådet >>Svensk finanspolitik 2011PDF

2010-11-08 Finanspolitiska rådet Skrivelse till regeringenPDF

2010-05-17 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2010PDF

2010-03-17 Finanspolitiska rådet Remissyttranden om överskottsmåletPDF

2009-10-26 Finanspolitiska rådet Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010PDF

2009-08-14 Finanspolitiska rådet Nya ledamöterPDF

2009-05-11 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2009PDF

2008-08-15 Finanspolitiska rådet Ny ledamotPDF

2008-05-15 Finanspolitiska rådet Svensk finanspolitik 2008PDF

2008-04-14 Finanspolitiska rådet InbjudanPDF

2007-06-28 Finansdepartementet BeslutPDF